Ennenaikainen siemensyöksy

Herkässä siemensyöksyssä tai ennenaikaisessa siemensyöksyssä on kyse siitä, kun mies saavuttaa seksuaalisen huipentuman eli laukeaa usein tai aina ennen kuin hän itse tai hänen seksuaalinen kumppaninsa näin haluaa. Ennenaikaisen siemensyöksyn tapahtuessa ejakulaatio käynnistyy jo hyvin vähäisen seksuaalisen kiihottumisen seurauksena. Tämä herkkä siemensyöksy eli ennenaikainen ejakulaatio voi siis tapahtua jo ennen yhdyntää, yhdynnän vasta alkaessa tai hieman alle tai yli minuutin kuluessa yhdynnän alkamisesta.

Parhaat lääkkeet ennenaikaiseen siemensyöksyyn

Extenze

Extenze on perinteisessä pilleri muodossa oleva potenssituote, joka lupaa parempaa erektiota kohtuullisen nopeasti.

Sizegain PLUS

Sizegain PLUS-ohjelma on suunniteltu kasvattamaa peniksen kokoa luonnollisesti.

ErectOn

ErectOn seksisuihke on vuoden 2017 uutuus, joka antaa tarvittavaa nostetta kovaa erektiota varten.

Ennenaikaisen siemensyöksyn määritelmä

Ennenaikainen ejakulaatio on kaikista miehen seksuaalisista toimintahäiriöistä yleisin ja se on mielletty seksuaaliseksi toimintahäiriöksi jo yli 100 vuoden ajan. Ennenaikaisen siemensyöksyn yleisyyttä käsittelevät esiintyvyysluvut tosin vaihtelevat huomattavasti, riippuen paljon sitä käsittelevästä lääketieteellisestä kirjallisuudesta. Osasyynä tähän on varsin pragmaattisesti se, että kriteerit diagnoosien tekoon ovat läpikäyneet muutoksia vuosien varrella ja täten vaihdelleet tutkimusten välillä. Kliinisesti asiaa tarkasteltaessa ennenaikaista siemensyöksyä ei luokitella erektiohäiriöksi, sen ollessa täysin eri seksuaalinen toimintahäiriö, joskaan kumpaakaan ei mielletä sairaudeksi.

Huolimatta ennenaikaisen siemensyöksyn toimintahäiriön kiusallisuudesta ja etenkin psykologisia ongelmia aiheuttavasta luonteesta, on se kuitenkin usein miellettyä yleisempi. Ajoittain sekä toistuvasti ilmenevä ennenaikaisen siemensyöksy on varsin tavallinen ongelma miehen seksuaalisessa elinkaaressa noin joka kolmannen kärsiessä siitä ainakin jossain elämän vaiheessa. Niin kutsuttu ajoittain esiintyvä ennenaikainen siemensyöksy on itse asiassa ilmiönä täysin normaali eikä itsessään edellytä minkäännäköisiä hoitotoimenpiteitä. Määritelmän mukaisesti tavanomaiseksi tai keskimääräiseksi yhdyntäajaksi on laskettu noin 5 minuuttia. Tämä aika otetaan siis yhdynnän alusta aina siemensyöksyyn asti. Yksi syy siihen miksei ongelmaa mielletä edes mielikuvatasolla kovinkaan yleiseksi ovat median ja pornoteollisuuden fasilitoimat mielikuvat yhdynnän pituudesta. Elokuvissa ja seksifilmeissä yhdynnän eri osa-alueista kuten juurikin myös sen pituudesta, saa helposti täysin vääristetyn ja epärealistisen kuvan ns. tavanomaisen yhdynnän ja rakastelun pituudesta kuten myös muistakin elementeistä. Asiasta saatu varsin vääristynyt mielikuva ei ole yksinomaan miesten näkemys vaan todistetusti myös naiset ovat alttiita omaksumaan elokuva-ja pornoteollisuuden liioitellun sekä kärjistetyn version yhdynnästä – myös sen pituudesta. On myös huomioitava, että jos yhdyntä tosiasiallisesti kestää kauemmin kuin 25-30 min on kyseessä jo kliinisin termein viivästyneestä siemensyöksystä.

Ennenaikaisen siemensyöksyn ongelma ilmenee tavanomaisesti juuri yhdyntää yrittäessä, sillä suurin osa ongelmaa kärsivistä ihmisistä kokee kykenevänsä pidättämään siemensyöksyään ratkaisevasti pidempään masturbaation eli itsetyydytyksen yhteydessä.

Syitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn

Osalla ongelmasta kärsivistä ihmisistä ennenaikainen siemensyöksy on ollut rasitteena koko elämän ajan, toisilla hankaluudet ilmenevätkin vasta elämän myöhemmissä vaiheissa. Itse nopea siemensyöksy (eli ei varsinaisesti ennenaikainen) on varsin tavallinen tuttavuus nuorille miehille, jotka ovat vasta aloittamassa seksuaalista elämänpolkuaan eivätkä ole vielä tottuneet yhdyntään fyysisesti. Suurin osa ihmisitä kuitenkin hiljalleen oppii kokemuksen kautta pidättäytymään nopeasta laukeamisesta ja he osaavat säädellä tulemistaan aikaisempaa hallitummin. Ei ole myöskään tavatonta, että usea mies kykenee pidempiaikaisessa suhteessa ollessaan, tutun seksikumppanin kanssa viivästyttämään ejakulaatiotaan, mutta kuitenkin uuden seksikumppanin kanssa alkavat taas kärsiä nopeasta siemensyöksystä. Tässäkään tapauksessa kyse ei vielä ole välttämättä kliinisesti ennenaikaisen siemensyöksyn määritelmästä, vaan käytännössä vain uuteen totuttelemisesta. Nimenomaan henkiset ja psykologiset tekijät ovat omiaan aiheuttamaan ongelmia tällä saralla. Käsittelemättömät ongelmat ja stressi seksuaalisen kumppanin kanssa saattavat hyvinkin olla osasyitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn.

Jos kuitenkin ennenaikainen siemensyöksy alkaa ilmenemään uudelleen ja uudelleen vanhempana, voivat syyt tähän olla lukuisat. Mm. aiempaa vähäisempi seksuaalinen kanssakäyminen voi johtaa siihen, että kun mies on yhdynnässä seksuaalikumppaninsa kanssa pitkän aikavälin jälkeen, ejakulaatio tapahtuu nopeammin. Edelleen myöhemmälläkin iällä uuteen kumppaniin liittyvät suorituspaineet saattavat aiheuttaa ennenaikaisen ejakulaation, mutta myös kiihottumisen heikko aste tai ongelmat siinä ovat omiaan aiheuttamaan siemensyöksyn ajoituksen säätelyä.

Alkoholinkäytöllä on myös usein todettu olevan ratkaiseva rooli ennenaikaisen siemensyöksyjen suhteen. Tässä tapauksessa luopuminen aiemmasta säännöllisestä alkoholin kulutuksesta, saattaa aiheuttaa ongelmia. Tämä ei tietenkään merkitse suoraan sitä, että alkoholinkäyttö itsessään olisi jotenkin todistetusti toimiva keino millään tasolla edesauttaa seksuaalista elämää, mutta mikäli mies on jopa epäaktiivisesti alkanut käyttää nuoresta iästä lähtien alkoholia laukeamisen viivästyttämiseen, sen sijaan, että tämän opettelu olisi tapahtunut ns. ilman ulkopuolisia tekijöitä, voi alkoholinkäytön lopettaminen aiheuttaa ongelmia.
Kuten todettua alkoholinkäyttö suurissa annoksissa kuten myös tupakointi sekä muut päihteet ovat omiaan aiheuttamaan ongelmia seksuaalielämässä. Niin erektiosta ennenaikaiseen siemensyöksyyn asti. On myös mahdollista, että tiettyä sairautta varten määrätyt lääkkeet aiheuttavat ongelmia siemensyöksyn pidättelemisessä.

Vaikka yhtä ainoaa lääketieteellisesti kliinistä syytä ei voida antaa ennenaikaiselle siemensyöksylle, on erilaisia teorioita esitetty asian suhteen jo vuosikymmenten ajan. Vuodesta 1910 aina 50-luvulle asti esitettiin erityisesti psykoanalyyttisten koulukuntien teorioissa, että ennen aikaisen ejakulaation taustalla olisi varhaislapsuuteen liittyvä voimakas ja selvittämätön narsismi, mikä myöhemmin manifestoituu ylimitoitetusti sukuelimiin kohdistuneena kiinnostuksena aikuisiässä. Teoriasta ei kuitenkaan ole olemassa mitään kattavaa tai tyhjentävää tieteellistä evidenssiä.
Tämän lisäksi behavioristinen teoria oli varsin suosittu vuosina 1950-80, selittämään ennenaikaista siemensyöksyä. Tähän koulukuntaan lukeutunut yleinen teoria selitti ongelman perustuvan miehen ensimmäisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Näiden lisäksi myös miehen perimällä on pyritty perustelemaan osuutta ongelmaan. On esitetty, että jopa 30% ongelmasta selittyy perimän kautta ja tätä näkemystä tukee vahvasti se, että ennenaikaisen siemensyöksyn taustalla ovat vahvasti biologiset tekijät.

Kun tarkastellaan lisää puhtaan kliinisiä syitä ennenaikaiseen siemensyöksyyn, on seuraavia esitetty mahdollisiksi tekijöiksi: urologiset syyt, kuten esim. erektiohäiriö, eturauhasen liikakasvu ja eturauhasen tulehdus. Myös psykologiset syyt ovat vahvasti esillä, kun seulotaan läpi ongelman mahdollisia aiheuttajia. Näistä mm. epävarmuus uudessa parisuhteessa, masennus tai yleinen epävarmuus.

Diagnoosi ennenaikaiseen ejakulaatioon on lähes kaikissa tapauksissa potilaan itsensä tekemä. Miehillä, jotka hakevat apua edellä mainittuihin ongelmiin on useimmissa tapauksissa ennenaikaisen siemensyöksyn kriteerit täyttävä tilanne, vaikka onkin todettava, että kliinisen aikarajan (yksi minuutti) määritelmä ei suinkaan ole tarkka. Kyseessä on kuitenkin henkilökohtainen asia ja olennaista on ongelman seuraukset psykologisessakin mielessä. Mikäli mies tulee kahden minuutin kuluttua yhdynnän alkamisesta ja kokee tämän ongelmaksi myös kumppaninsa kanssa, voidaan tällöin puhua ennenaikaisesta siemensyöksystä. Haastavin ongelman muoto on se, jos miehen ejakulaatio tapahtuu aina jo ennen varsinaista yhdyntää. On syytä tarkentaa, että ejakulaation alkamiseen kuluva aika on yksi tekijä monien osatekijöiden joukossa, eikä se yksinään riitä kattavan tai rakentavan lääketieteellisen diagnoosin tekoon. Yhtä olennaisia tekijöitä ovat jo mainitut negatiiviset psykologiset seuraukset sekä miehen tunne hallinnan puutteesta. Yleisesti voidaan todeta, että mieshenkilöt, jotka hakeutuvat ammattilaisen vastaanotolle kärsivät tosiasiallisesti vaivasta.

Ennenaikaisen siemensyöksyn hoitaminen

Hoitokeinoja ennenaikaiseen siemensyöksyyn on useita. Riippuen ongelman laadusta voidaan turvautua lääkehoitoon, psykoterapeuttisiin menetelmiin tai käyttäytymisterapeuttisiin hoitomenetelmiin. Lääkehoidossa mm. erilaiset puudutteet ja erektiolääkkeet ovat osoittautuneet toimiviksi ongelman selättämiseksi, mutta on korostettava, että usein toimiva ratkaisu voi olla myös eri menetelmien yhdistäminen, sillä syytkin ovat varsin monitahoisia. Mikäli lääkärien neuvomat itsehoitoharjoitteet eivät tunnu auttavan, on yleistä, että ongelmasta kärsivä mies hakeutuu seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuvan ammattilaisen eli seksologin tai psykoterapeutin puoleen. Yleensä jo lyhyt hoitojakso voi auttaa poistamaan tai ratkaisevasti lievittämään ennenaikaisen siemensyöksyn ongelmaa.