Erektiohäiriö

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lieviä erektiohäiriöitä esiintyy noin 20% kaikenikäisistä miehistä. Tämän lisäksi ikääntymistutkimuksissa on havaittu, että 35%:lla 40-70 vuotiaista miehistä on ongelmia jonkinasteisen erektiohäiriön kanssa. Kaiken kaikkiaan vaiva on yleistä luultua tai kerrottua yleisempi ja miehen koko elinkaarta ajatellessa, tulevat lievät erektiohäiriöt vastaan ennemmin tai myöhemmin.

Parhaat luonnontuotteet erektiohäiriön hoitamiseen

Extenze

Extenze on perinteisessä pilleri muodossa oleva potenssituote, joka lupaa parempaa erektiota kohtuullisen nopeasti.

Sizegain PLUS

Sizegain PLUS-ohjelma on suunniteltu kasvattamaa peniksen kokoa luonnollisesti.

ErectOn

ErectOn seksisuihke on vuoden 2017 uutuus, joka antaa tarvittavaa nostetta kovaa erektiota varten.

Erektiohäiriön määritelmä

Kaikessa yksinkertaisuudessaan erektiohäiriöllä eli impotenssilla, viitataan heikkoon tai olemattomaan erektioon. Myös suorituskyvyn heikkeneminen ja erilaiset erektion ylläpitämisen ongelmat luokitellaan erektiohäiriön piiriin. Määrittelyn mukaan erektiohäiriöstä on kyse silloin, kun henkilö on kyvytön saavuttamaan tai/ja ylläpitämään erektiota tyydyttävää seksuaalista kanssakäymistä varten. Usein samassa asiayhteydessä mainittu ennenaikainen ejakulaatio eli siemensyöksy ei kuitenkaan kuulu määritelmällisesti erektiohäiriön piiriin eikä täten ole impotenssin oire. Hoitamaton erektiohäiriö ei itsessään johda terveydellisiin fyysisiin haittoihin, mutta aiheuttaa tästä huolimatta merkittävä henkistä rasitusta ongelmasta itse kärsivälle ja tietenkin tämän kumppaneilleen seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Henkilöllä on ns. lievä erektiohäiriö tapauksessa, jolloin hänellä on vaikeuksia ylläpitää erektiota, mutta ongelma on ainoastaan tilapäinen eikä se vaikuta muuten seksuaalielämään. Tätä vastoin ns. keskivaikean erektiohäiriön tapauksessa, henkilön on hankaluuksia saavuttaa erektio, ongelma on tilapäinen, mutta vaikuttaa seksielämään. Vaikeasta erektiohäiriöstä on kyse tapauksessa, jossa henkilö ei kykene lainkaan saamaan erektiota, ongelma on pysyvä ja tämän lisäksi seksuaalielämän muutokset ovat niinkin suuria, että aktien määrä on alentunut yli puolella.

Itsessään erektiohäiriön määritteleminen kussakin tilanteessa voidaan toteuttaa myös ns. onnistuneiden yhdyntäkertojen määrällä kaiken kaikkiaan kymmenestä yhdyntäyrityksestä:
Mikäli 7-8 yritystä 10:stä onnistuu, on kyseessä lievä erektiohäiriö. Kun 4-6 yhdyntäyritystä 10:stä onnistuu, puhutaan keskivaikeasta erektiohäiriöstä. Vaikea erektiohäiriö on kyseessä, kun yhdyntäyrityksistä ainoastaan 0-3 onnistuu 10:stä.

Kohtalaiset ja vaikeat erektiohäiriöt ovat todennäköisempiä mitä vanhemmaksi elinvuodet kertyvät. Näissä tapauksissa kohtalaiset ja vaikeat erektiohäiriöt johtavat aina toimenpiteisiin, jossa ongelmaan paneudutaan tutkimalla ja hoitamalla sitä. Tänä päivänä laskelmien mukaan Suomessa noin 200 000 henkilöä kärsii kohtalaisesta tai vaikeasta erektiohäiriöstä. Tämän lisäksi lievempiä ongelmia erektion ylläpitämisen kanssa esiintyy noin 300 000:lla. Vaivan yleisyydestä huolimatta vain noin 15% hakeutuu ammattilaisen eli urologin konsultoitavaksi. Tämä kertoo siitä, että vaiva koetaan edelleen kiusalliseksi ja sitä hävetään, vaikka ongelman hoitoon voidaankin suhtautua nykyään varsin optimistisista lähtökohdista edelleenkin painottaen sitä, että ongelma on luultua yleisempi. On myös laskettu, että Suomen ikärakenteen muuttuessa seuraavien kymmenien vuosien aikana, vaikuttaa tämä myös erektiohäiriöstä kärsivien miesten yleistymiseen johtuen ongelman esiintyvyyden kasvusta miesten ikääntyessä.

Mahdolliset syyt erektiohäiriöön

Erektiohäiriön syiden seulominen ei ole yksiselitteistä, sillä taustalla on usein monia eri tekijöitä. Yleisesti kuitenkin yksittäinen syy tai syyt voivat olla selkeästi määrittelevässä roolissa erektiohäiriöiden aiheuttajana. Krooniset sairaudet liittyvät useimmiten ns. orgaanisten erektiohäiriöiden esiintyvyyteen. Näin on myös erilaisten traumojen, tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön, leikkausten sekä lääkehoidon osalta. Yleisin orgaanisten erektiohäiriöiden tekijä on merkittävästi heikentynyt paisuvisen verenkierto, mikä on eritoten diabeetikoiden, tyyppien I ja II kärsimä oire.

Erikseen eritellyt useimmat erektiohäiriöiden syyt ovat seuraavat: hormoniperäiset syyt, eturauhasperäiset syyt, peniksen rakennepoikkeavuudet, psykologiset syyt, verenkiertoperäiset syyt, lääkkeiden sivuvaikutukset sekä elämäntapatekijät. On laskettu, että noin keskimäärin 78% miesten erektiohäiriöistä (lievistä vakaviin) aiheuttavat elimelliset eli siis orgaaniset tekijät mahdollisesti itsessään tai sitten psyykkisten eli psykogeenisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuen.

Erektiohäiriön hoitaminen

Erektiohäiriöiden hoitoa ajatellessa on elementaarista sisäistää se tosiasia, että erektiohäiriö itsessään kaikesta epämukavuudestaan riippumatta ei ole itsenäinen sairaus. Päinvastoin erektiohäiriö on aina oire jostain syvemmästä ongelmasta, joko orgaanisesta tai psykologisesta. Oli syy erektiohäiriöön sitten mikä tahansa edellä mainituista vaihtoehdoista tai niiden yhdistelmistä, ei oireen hoitoon ikinä rynnätä suin päin. Kaikki mahdolliset syyt seulotaan ja taustalla olevat tekijät selvitetään perin pohjin, ennen kuin lääkäri aloittaa minkäännäköiset hoitotoimenpiteet oireen helpottamiseksi tai selvittämiseksi. Edellä lueteltujen mahdollisten taustatekijöiden kautta, voidaan sanoa, että erektiohäiriö voi esimerkiksi olla oire ounastelevasta neurologisesta ongelmasta, aluillaan olevasta sokeritaudista, verenkierto-tai hormonihäiriöstä tai jopa pahimmassa tapauksessa eturauhassyövästä. Jotta diagnosoidun erektiohäiriön hoito maksimoidaan, on myös ensiarvoisen tärkeää käsitellä ja hoitaa itse oireen syitä. Useissa tapauksissa tämän oireen syyn hoito, kuten esimerkiksi eturauhasen liikakasvu, auttaa palauttamaan miehelle normaalin seksuaalisen suorituskyvyn ja aikaisemman toimivan erektion. Varsinaisen syyn hoito on siis avain erektiohäiriönkin hoitamiseen ja selättämiseen sekä tämän lisäksi hoidettava välttyy maksamasta kohtalaisen hintavia lääkkeitä erektion saamiseksi.

Vaikka erektiohäiriötä voidaan hoitaa lukuisin eri keinoin, on itsehoito tästä huolimatta usein myös ratkaisevassa osassa kohti oireesta normaaliin palautumista. Itsehoidolla viitataan omakohtaisesta panostuksesta jo olemassa olevien perussairauksien hoitoon sekä hyvistä elämäntavoista huolehtimiseen. Erektiohäiriöstä normaaliin palautumista tukevia elämäntapamuutoksia ovat mm. seuraavat: tupakoimisen vähentäminen tai kokonaan lopettaminen, alkoholin käytön kohtuullisuus, sopiva liikunta eli kehon fyysinen rasittaminen, mahdollisen stressin lievittäminen, kolesterolitason tarkkailu, ylipainon hoito sekä yleisesti terveen henkisen tasapainon ylläpitäminen. Näiden käytännönläheisten ohjeiden lisäksi erektiohäiriöstä kärsivää miestä kannustetaan avoimeen ja rehelliseen keskusteluun mahdollisten kumppaniensa kanssa, jotta asiasta ollaan samalla sivulla ja ongelma ymmärretään ilman, että mahdollinen kiusaantuneisuus ja häpeäntunteet johtavat tilanteen huononemiseen.

Kun siirrytään lääkehoitoon, ovat yleisimpiä ja tehokkaimpia erektiohäiriöön tarkoitettuja lääkkeitä mm. sildenafiili eli viagra, vardenafiili ja tadalfiili, jotka ovat kaikki fosfodiesteraasi 5 – entsyyminsalpaajia. Nämä lääkkeet ovat suun kautta otettavia tabletteja ja ne ovat todetusti varsin tehokkaita. Edellä mainittuja lääkkeitä ei niiden yleisyydestä huolimatta kuitenkaan nautita ellei tähän ole lääkärin näkemyksen mukaan tarvetta. On myös huomioitavaa, että mainitut potenssilääkkeet eivät itsessään toimi ilman miehessä tapahtuvaa seksuaalista stimulaatiota. Tästäkin johtuen rentoutuminen ja mahdollisen stressin lieventäminen ovat avainasemassa erektiohäiriön hoitoon lääkkeiden kanssa.

Ensisijainen lääkkeenhoidonmuoto on nimenomaan nämä suun kautta otettavat lääkkeet, jonka jälkeen voidaan myös kokeilla virtsaputkilääkitystä tai pistoshoitoa. Näiden lisäksi myös kirurginen hoito on vaihtoehto, mutta se on erektiohäiriöiden yhteydessä varsin äärimmäinen.

Jos erektiohäiriön syynä on testosteronivaje, voidaan häiriötä hoitaa itse testosteronilla varsin onnistuneesti. Erilaiset ravintolisät ovat myös joissain tapauksissa auttaneet miehiä etenkin, kun kyseessä on ollut lievästä erektiohäiriöstä kärsiminen.

Lopuksi

Kuten voidaan todeta; erektiohäiriöt eivät ole ehkä yllättävästäkin laajuudestaan huolimatta yksiselitteisiä, joten yhtä yksittäistä hoitomuotoa tai taattua parannuskeinoa ei ole olemassa. Ongelmaa hankaloittaa nimenomaan se, että erektiohäiriössä ei ole kyse sairaudesta vaan nimenomaan oireesta. Hoitamattomana ongelma voi johtaa psykologisten tekijöiden kautta huonoon kierteeseen, jossa lievä ongelma kasvaa suuremmaksi. Usein lääkehoidon ohella myös seksuaaliterapeuttiset toimenpiteet on todettu positiivisia tuloksia tuottaviksi. Lähtökohtaisesti kyseessä ei ole ylitsepääsemätön ongelma, joskin se on kiusallinen.